Kamervragen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Kamervragen

  Antwoord op vragen van het lid De Boer over de relingplicht voor binnenvaartschepen

  ...Hierbij doe ik u mijn antwoorden toekomen op de vragen die zijn gesteld door het lid De Boer over de relingplicht voor binnenvaartschepen (ingezonden 3 oktober 2014). Vraag 1     Bent u bekend met de regels die de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) stelt ten aanzien van de tijdelijke relingplicht voor binnenvaartschepen Antwoord 1 Ja. Vraag 2        Kunt u bevestigen dat de relingplicht voor binnenvaartschepen uitsluitend geldt voor nieuwbouwschepen langer dan 55 meter Zo nee, kunt u uitleggen voor welke categorie schepen deze regels van toepassing zijn en hoe lang deze regels gelden Antwoord 2 Bij brief van 26 mei 20141 heb ik uw kamer geïnformeerd over de voorgenomen inzet van de Nederlandse delegatie in de ...

  24-10-2014

 • Kamervragen

  Uitstel beantwoording vragen van het lid Madlener over het bericht dat de spitsstrook werkt als een boetefuik

  ...Op 8 oktober 2014 ontving ik vragen die gesteld zijn door het lid Madlener (PVV) over het bericht dat de spitsstrook werkt als een boetefuik. Tot mijn spijt kunnen deze vragen niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is dat het overleg met mijn collega van Veiligheid en Justitie nog niet is afgerond. Ik zal u de antwoorden zo spoedig mogelijk doen toekomen. Hoogachtend, DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, mw. drs. M.H. Schultz van Haegen ...

  24-10-2014

 • Kamervragen

  Het bericht dat de rechters bij de Raad van State zelden de kant van de vluchteling kiezen

  ...2014Z18814 Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de rechters bij de Raad van State zelden de kant van de vluchteling kiezen (ingezonden 24 oktober 2014) 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht “Rechters bij de Raad van State kiezen‘ zelden de kant van de vluchteling” 1) 2 Wat is uw reactie op dit bericht en op het onderzoek van hoogleraar migratierecht Spijkerboer over de vreemdelingenrechtspraak bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS) 3 Wat zijn uw eigen bevindingen over het beeld en de oordelen die er in het brede werkveld van de vreemdelingenrechtspraak (rechters, advocaten, partijen, maatschappelijke organisaties) bestaan over de AbRvS ...

  24-10-2014

meer kamervragen

Verslagen

 • Verslagen

  Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 september 2014, over Economische missies en exportbevordering

  ...1409009Economische missies en exportbevordering VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de vaste commissie voor Economische Zaken hebben op 9 september 2014 overleg gevoerd met minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over: - de brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 13 mei 2014 met de rapportage over de economische missies/bezoeken in het eerste kwartaal 2014 (33750-XVII, nr. 59); - de brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 28 mei 2014 met een reactie op het verzoek van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ...

  33625-128

  24-10-2014

 • Verslagen

  Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 september 2014, over de NAVO-Top

  ...140903NAVO-top VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 24 oktober 2014 De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken en de vaste commissie voor Defensie hebben op 3 september 2014 overleg gevoerd met minister Timmermans van Buitenlandse Zaken en minister Hennis-Plasschaert van Defensie over: - de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 29 augustus 2014 ter aanbieding van de agenda en houdende de Nederlandse inzet voor de NAVO-top, die op 4 en 5 september 2014 in Newport, Verenigd Koninkrijk wordt gehouden (2014Z14576); - de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 9 juli 2014 houdende het verslag van de NAVO-Raad ministers van Buitenlandse Zaken op 24 en 25 juni 2014 (28676, nr. 208). - de brief van de minister van ...

  28676-211

  24-10-2014

 • Verslagen

  Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 september 2014, over de Zorgverzekeringswet

  ...140904Zorgverzekeringswet VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 24 oktober 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 4 september 2014 overleg gevoerd met minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de zorgverzekeringswet. (De volledige agenda is opgenomen aan het eind van het verslag.) Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus De griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Teunissen Voorzitter: Neppérus Griffier: Teunissen Aanwezig zijn zeven leden der Kamer, te weten: Bouwmeester, Bruins Slot, Pia Dijkstra, Dik-Faber, Klever, Leijten ...

  29689-555

  24-10-2014

meer verslagen

Filteren

sluit

Kies een periode (dd-mm-jjjj)

tot